Endüstriyel çekim, endüstriyel ürün çekimi, fabrika çekimi konusunda profesyonel hizmet veriyoruz. Sektörde yer alan birçok firma için yapmış olduğumuz endüstriyel çekim örneklerini görebilirsiniz.

Fiyat bilgisi için bizimle iletişime geçin.

Endüstriyel Çekim

Geçtiğimiz yüzyılın bizleri en hızlı etkileyen gelişmelerinden bazıları şüphesiz teknolojik buluşların ve icatların üretim sanayiine dolayısı ile satış, pazarlama, dağıtım ve tüketim şekillerine yansımasıdır. Globalleşen ekonomik yapı ile birlikte gerek üreticiler gerekse fason üretici arayan markalar kıtalararası mesafeler ötesinden tüketiciye ya da üreticiye ulaşabilmektedirler. Bu etkileşimi sağlayan en önemli iletişim aracı olan telekomünikasyon yani teknolojik haberleşmenin en hızlı, en kolay ulaşılabilir yolu olan ve sizi temsil eden internet sitesi aracılığı ile zamanımızda sayısız ticari ilişki kurulmaktadır. Dolayısı ile şirketinizi, atölyenizi, fabrikanızı, üretim aşamalarınızı, sahip olduğunuz teknolojiyi hatta içinde olduğunuz endüstriyi en iyi şekilde yansıtacak görseller ile kendinizi anlatmanız elzemdir. Görseller sadece internet sitesinde değil, sosyal medyada, basılı kataloglarda, sektörel dergilerde ve reklam mecralarında yayınlanacak kalitede olmalı, itibar ve bilgi vermelidir.

Crea If Fotoğraf Ajansı, endüstriyel çekimlerde ürünün ne olduğu hangi sektöre dâhil olduğu ve ne şekilde anlatılmak istendiği bilgileri ile çekimi projelendirir. Fabrika çekimi taleplerinde endüstriyel ürünün en son nitelikli haline gelmeden önceki tüm üretim aşamaları çekimi, üretim parkurlarının çekimi, üretim bantları çekimi, makine parkurları çekimi , bu aşamalara dahil olan personel ve işçi çekimi, iş güvenliğine verdiğiniz önemi yansıtan iş güvenliği elbiseleri çekimi, iş elbiseleri çekimi, güvenlik ekipmanları çekimi, proje dahilinde olan ürünü ve üretim aşamasını baştan sona en doğru şekilde kurgular ve fotoğraf çekimini yapar.

Endüstriyel çekim, sanayi koluna göre kurgulanmalı ve fotoğrafları çekilmelidir. Örneğin metal sanayi çekimi, otomotiv ve otomobil sanayi çekimi, demir çelik sanayi çekimi daha çok kapalı alanda, hammadde, üretim bandı ve teknoloji ile birlikte kurgulanır. Lojistik çekimi, ağır taşımacılık çekimi, nakliyat çekimi, depo antrepo çekimi, ulaştırma sektörü çekimi ise çoğunlukla açık alanda sahip olunan depolama alanlarının düzen ve hacmi, taşıma ve ulaştırma araçları ile taşınacak yükün hızlı ve doğru bir şekilde taşınmasını anlatacak bir biçimde kurgulanır. Aydınlatma sektörü çekimi, aydınlatma üniteleri çekimi ya da aydınlatma ekipmanları çekiminde ise kapalı alan ile açık alan birlikte görüntülenmekte ve ışık kalitesi çekimlerde ön plana çıkartılmaktadır.

Crea If Fotoğraf Ajansı, endüstriyel çekimde tüm üretim aşamalarının bir parçası olur ve sizi en iyi şekilde anlatan fotoğraflar üretir.